Hướng dẫn triển khai ứng dụng Node.js trên server/VPS production với Ubuntu 18.04

Trong bài viết này, bạn sẽ thiết lập một ứng dụng Node.js trên một server/VPS Ubuntu 18.04 Bionic Beaver đơn lẻ. Server/VPS này sẽ chạy node.js dưới trình quản lý của PM2, và được cung cấp cho khách truy cập qua một Nginx reverse proxy được bảo mật bằng chứng chỉ SSL miễn phí của Let’s Encrypt

Continue Reading →